KENT REHBERİ

• Nöbetçi Eczaneler
• İzmir Hakkında
• Turizm ve Seyahat
• Konsolosluklar
• Muhtarlıklar

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Nutuk - Çizgi Roman
Balıkçı ve Oğlu
Bukre Kalp
Emanet Çocuk
Kanatlarım Var Benim

HAFTANIN KİTABI

Camdaki Kız

“Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca üstümüzde taşıyoruz.”

Aşk yakıyor
Ayrılık kavuruyor
Aldatılmaksa hep çok acıtıyor:

Bize çocukluk


  Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: En-Gel-Le-Me!

   
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  Engelsiz İzmir 2018
  Ulusal Kısa Film Yarışması: En-Gel-Le-Me!
  Şartname

  Giriş
  Ulaşımdan sağlığa, spordan kültüre kadar her alanda, engellilerin yaşam kalitesini artırmak için bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2005 yılında almış olduğu, 'Engelli Dostu Belediye' unvanıyla, 5378 sayılı yasanın öngördüğü, "engellilerin kamu hizmetlerine ve kamusal alanlara erişimleri" kapsamında kolaylaştırıcı çalışmalar yapmakta, kentsel yaşama aktif olarak katılıp katkıda bulunmalarının olanaklarını her geçen gün artırmaktadır.

  Türkiye'de ilk kez uluslararası düzeyde yapılan Engelsizmir Kongresi ile 'Engellilere Yönelik Stratejik Plan' hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekanlarla, ulaşım araçlarında 'Kırmızı Bayrak' verilmesi uygulaması başlatılmıştır. Engelli bireylere sağlanan toplu ulaşım kartlarının yanı sıra, 'ağır engelli' bireylerin yakınlarına refakatçi kartı, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, görme engelli bastonu desteği sağlanmış, kent genelinde cadde, meydan ve bulvarlarda bulunan yaya yürüyüş yolları ve vapur iskelelerinde engelli rampaları ile akülü araba şarj alanları oluşturulmuş, dünyada sadece Londra, Hong Kong, Paris ve Sydney metrolarında bulunan ‘Akıllı İşitme Sistemi' devreye alınmış, Braille alfabesiyle hazırlanan haritalar ve bilgilendirme plakaları ile istasyonların dışındaki asansörlere sesli uyarı düzeni yerleştirilmiş ve Türkiye'de ilk kez 'Göremeyenler İçin Kent Rehberi' projelendirilerek yetki alanındaki taksi ve otobüs durakları, eczaneler, resmi kurum ve kuruluşlar, tarihi/turistik yerler, alışveriş merkezleri, banka ve vezneler gibi yaklaşık onbeşbin önemli yer bilgisine GPS özelliği olan cep telefonlarıyla ulaşılması sağlanmıştır.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 Kasım 2018 tarihlerinde “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi gerçekleştirilecektir.

  Bu kongre kapsamında Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması:
  EN-GEL-LE-ME! düzenlenmiştir.

  Özgür düşünebildiğimiz, sınırsız bakabildiğimiz, kendimize benzemeyene yaklaşabildiğimiz, farklılıklarımızın hayata büyük bir değer kattığını görebildiğimiz, birbirimizden aydınlanıp birbirimizi aydınlatabildiğimiz, yapma ve yaratma cesaretine sahip olduğumuz, “engelli - engelsiz” ayrımını kaldırarak yaşayabildiğimiz ve kendimizi yetersiz hissetmediğimiz dünya “güzel bir dünya” olacaktır.

  “Engel”, oluşturduğumuz yaşam tarzının ve koşullarının sonucudur. Duyu organlarında veya zihninde yetersizlik ve kısıtlılık olan kişiler ile bedensel özellikleri dolayısı ile hareket zorluğu çeken kişilerin “engelli” olarak tanımlandığı anlayış günümüzde değişmiştir.

  Yapmamız gereken, “anlayış ve farkındalık eksikliği” engelini aşarak, herkesin kolay erişebileceği ve kendini yetersiz hissetmeyeceği bir yaşama düzenini sağlamaktır.

  Bu yaklaşım, “yaşamak, öğrenmek, meslek edinmek, toplumsal yaşama bütün yönleri ile katılmak, kendini istediği gibi ifade edebilmek ve kendini istediği gibi gerçekleştirebilmek” gibi, insanın insan olmaktan kaynaklanan haklarına saygılı olmanın bir gereğidir.

  1-Yarışmayı Düzenleyen İdare Ve İletişim Bilgileri

  Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:
  İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması:
  EN-GEL-LE-ME! Yarışma Raportörlüğü
  İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Kültürpark-İzmir
  Tel:   0232 293 19 61
  Faks: 0232 293 40 43
  İnternet Adresi: www.engelsizmir.org
  Elektronik Posta Adresi: kisafilm@engelsizmir.org

  2-Yarışmanın Türü ve Şekli

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği' esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

  3-Yarışmanın Yeri

  Yarışma “Uluslararası Engelsizmir 3.Kongresi” kapsamında İzmir'de gerçekleştirilecektir.

  4-Yarışmanın Adı, Konusu ve Amacı

  Yarışmanın adı: Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: EN-GEL-LE-ME!

  Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye'de ilk kez uluslararası bir kongre düzenlemiştir. 'Engelsiz İzmir', bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye başlamıştır.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 Kasım 2018 tarihlerinde “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi gerçekleştirilecektir.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan hakları bağlamında engelli haklarına ve engellilerin kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığa sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla bu kısa film yarışmasını düzenlemiştir.

  5-Yarışmaya Katılım Koşulları
  5.1 Yarışma 18 yaş  üzeri olmak üzere tek kategoride yapılacaktır (başvuru tarihinde bitirilen yaş dikkate alınacaktır).

  5.2 Yarışmaya, filmin yasal sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa bunlara ait bilgilerin Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir.

  5.3 Filmlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden filmin sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten film sahibine rücu eder.

  5.4 Filmlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

  5.5 Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
  -TC vatandaşı olmak.
  -Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
  -Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
  -Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak.
  -Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  -Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
  -Şartname alıp adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim ve adres bilgilerini Yarışma Raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
  Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi filmleri yarışmaya katılmamış sayılır.

  6-Yarışmacılardan İstenenler
  6.1 Yarışmacılar sadece bir (1) film ile katılabilir. Filmlerin türü konusunda bir sınırlama yoktur ve tek tür kategorisinde değerlendirilecektir.

  6.2 Film, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş, jenerik dahil en fazla on (10) dakikalık ve özgün olmalıdır. Film müziklerinin izin alınarak kullanıldığına ilişkin belgenin Kimlik Formuyla beraber sunulması gerekmektedir.

  6.3 Yarışmacılar filmin bir kopyasını jeneriksiz (sadece rumuzlu olacak şekilde) diğer kopyasını jenerikli ve rumuzlu olarak gönderecektir. Jüri, jeneriksiz olan kopyayı izleyecek, jenerikli kopya, sonuçlar belli olduktan sonra açılacaktır.

  6.4 Yarışmaya katılacak filmler; Full HD (1920x1080 pix çözünürlükte), MP4, MPEG4, WMV, MOV formatlarından birisi seçilerek, DVD veya Taşınabilir Bellek üzerine data olarak kaydedilmeli, yukarıda belirtilen şekilde iki (2) kopya (2 ayrı DVD veya Taşınabilir Bellek) olarak gönderilmelidir.

  6.5 Yarışma Şartnamesi internet adresinden görülebilir. Ancak Yarışmaya katılmak için Yarışma Şartnamesinin 5 TL karşılığında satın alınması zorunludur.

  6.6 Başvuru belgeleri, en geç 21 Eylül 2018 Cuma günü, saat 17.00'ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

  7-Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar Ve Yarışmacılardan İstenen Diğer Belgeler
  7.1 Başvuru Belgeleri (kimlik formu ve taahhüt belgesi ile ekleri, film kopyaları, şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin belge)
  7.2 Aşağıda belirtilen maddelere uymayan filmler jüri kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.
  -Yarışmaya Katılım Koşulları başlığı altında belirtilen uyulması zorunlu koşullara uymayan filmler
  -Yarışmacılardan İstenenler başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu filmler

  8-Yarışmacılara Verilrcek Bilgi ve Belgeler
  8.1 Yarışma Şartnamesi
  Şartname almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;
  İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması:
                                       EN-GEL-LE-ME!
  Yarışma Raportörlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Kültürpark-İzmir adresine şahsen başvurabilirler. Şartname bedeli 5 TL'dir.
  8.2 Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: EN-GEL-LE-ME! açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faksla sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

  9-Yarışma Takvimi
  -Yarışmanın ilanı: 18 Mayıs 2018
  -Soru sormak için son gün: 02 Temmuz 2018 Saat 17:00' ye kadar
  -Yanıt vermek için son gün: 05 Temmuz 2018
  -Teslim için son gün: 21 Eylül 2018 Saat 17:00' ye kadar
  -Jüri değerlendirme çalışması: 05 Ekim 2018
  -Sonuçların ilan edilmesi: 18 Ekim 2018
  -Ödül Töreni ve Kolokyum: 01 Kasım 2018

  10-Soru Sorma

  Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen tarihe ve saate kadar Yarışma Raportörlüğüne ulaşacak şekilde, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını Yarışma Raportörlüğüne ya da internet adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Yanıtlar, yarışma takviminde belirtilen tarihte, soru soranın kimliği belirtilmeksizin İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden yayınlanacak, Yarışma Şartnamesi satın almış kişilere posta ve/veya e-posta ile gönderilecektir. Yanıtların yayınlanmasından sonra yarışma verileri ve koşullarında hiçbir değişiklik yapılamaz.

  11-Rumuz, Ambalaj Ve Gönderi Esasları
  Kimlik Zarfının içine Kimlik Formu ve Taahhüt Belgesi ile ekleri konulacaktır. Kimlik Zarfının sağ üst köşesine beş (5) rakamlı, okunaklı olarak rumuz yazılmalıdır. Zarflar katlanmamalıdır. (Örn. 13579)

  Film kopyaları jeneriksiz rumuzlu ve jenerikli rumuzlu olacak şekilde iki ayrı ambalaj yapılacaktır. Ambalajların üzerine jenerikli veya jeneriksiz olduğu belirtilmelidir. Film kopyalarını içeren DVD'ler/Taşınabilir Bellek'ler üzerine de beş (5) rakamlı, okunaklı olarak rumuz yazılmalıdır.

  Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan bu üç ambalaj üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra bu üç ambalajı içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

  Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

  Yarışmada ödül kazanamadıkları halde, kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine, (büyük harflerle okunaklı) “AÇILABİLİR” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar, jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır.

  12-Juri Üyeleri [Danışman, Asıl Ve Yedek] Ve Raportörler
  12.1    Danışman Jüri Üyeleri
  -Aysel ÖZKAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
  -Dr.Öğr.Üyesi Zühal Çetin Özkan (DEÜ GSF Film Tasarımı Böl. Bşk.)
   
  12.2    Asıl Jüri Üyeleri
  -Doç.Dr. Pelin Aytemiz (Başkent Ünv.İletişim Fak.) (Jüri Başkanı)
  -Ali Ulvi Hünkar (İzmir Devlet Tiyatrosu Oyuncusu-Senarist)
  -Sermet Yeşil (Eskişehir B.B. Şehir Tiyatrosu Oyuncusu)
  -Aziz Günhan İmamoğlu (Yaşar Ünv.Film Tasarımı Böl.Öğretim Görevlisi)
  -Onur Tansel EbegiL (Yaşar Ünv. Sanat Tasarım Fak. Öğretim Elemanı)

  12.3    Yedek Jüri Üyeleri
  -Tarkan Özel (Yönetmen)
  -Serkan Şavk (İzmir Ekonomi Ünv.Sinema Ve Dijital Medya Böl. Öğretim Görevlisi)
  -Cem Özel (Özel Efekt Yönetmeni)

  12.4 Raportörler
  -Emine Uysal Berger (Kültür Ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)
  -İlayda Akbıyık (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)

  12.4    Raportör Yardımcısı
  -Elif Kandaş Akçamlı (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)

  13-Ödüller
  13.1 Yarışmada,  3 Başarı Ödülü ve  Jüri Özel Ödülü verilecektir.

  13.2
  Başarı Ödülü olarak;
  Birinci için net: 20.000 TL
  İkinci için net: 10.000 TL
  Üçüncü için net: 5.000 TL
  Jüri Özel Ödülü net: 2.500 TL
  olarak belirlenmiştir. Jüri gerekli gördüğünde birden fazla “jüri özel ödülü” verebilir.

  13.3 Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır.

  14-Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli

  Jüri, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, jüri raporunun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve tüm yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan filmlerin geçici veya kalıcı olarak gösterimini yapma ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır.

  15-Ödül Töreni Ve Kolokyum
  01 Kasım 2018 tarihinde ödül töreni ve kolokyum düzenlenecektir, yarışmaya katılan filmler halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecektir.

  16-Filmlerin Geri Verilmesi
  Ödül alamayan başvurular, filmlerin sergilenmesinden sonra Yarışma Raportörlüğünden bizzat veya yasal vekilleri tarafından kimlik ibraz etmek kaydıyla alınabilecek veya yarışmacıların istemeleri halinde ödemeli olarak geri gönderilecektir. Kimlik Zarfında “açılabilir” ibaresi bulunmayan filmler sahiplerine raportörlerin ve film sahibinin imzalayacağı tutanak ile Kimlik Zarfı açılarak teslim edilecektir. 15 gün içinde teslim alınmayan filmlerden İdare sorumlu değildir. Ödül alan filmler İdareye ait olacaktır.

  17-Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli Ve Yeri
  İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.
   

  P
  S
  Ç
  P
  C
  C
  P
  26
  27
  28
  29
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7


  Etkinliklerinizi etkinlik@izmir.com.tr
  e-posta adresimize gönderin, yayınlayalım..