İzmir Hakkında
Turizm ve Seyahat
Tur Otobüsleri
Oto Kiralama
Taksi Durakları
Önemli Telefonlar
Nöbetçi Eczaneler
Konsolosluklar
Muhtarlıklar
Bankalar
NoterlerCuma


Cumartesi


Pazar

İZİKAD 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması - Zeytin'e Hayat Veren Kadınlar

 
İZİKAD 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi


Birinci Bölüm

Yarışmanın Adı:  “Zeytin'e Hayat Veren Kadınlar”dır.

Yarışmanın Konusu:  Akdeniz uygarlığının sembolü, bu bölgede kurulan tüm uygarlıkların temelini oluşturan  “Zeytin ve Kadın” dır.

Yarışmanın Amacı:  Kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun kısacası insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolü ölümsüz ağaç zeytin ve bu tanımlamalara ortak kadının, kadın gözünden fotoğraf sanatı aracılığı ile anlatılması olarak belirlenmiştir.


İkinci Bölüm

Yarışma Organizasyonu:
“İzmir İş Kadınları Derneği Geleneksel Fotoğraf Yarışması”, İzmir İş Kadınları Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

Yarışmanın Bölümleri:
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek daldadır. Ödüller bu tek dal üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir.

Yarışmaya Katılma Koşulları:
Yarışma, amatör / profesyonel tüm kadın fotoğraf severlere açıktır. Dereceler için tüm katılımcıların fotoğraflarından seçim yapılacaktır.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmamıza; Seçici Kurul üyeleri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile onların birinci derece yakınları katılamazlar.
Fotoğraflar belge niteliği taşıdığı için değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler, değerlendirme açısından sorun oluşturmaz. Bu konuda seçici kurulun takdiri esastır.
Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) fotoğraflar ile HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur.
Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz yapıtla katılabilir.
Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural İhlali İşlemi, Yarışma Düzenleme Kurulu yahut Seçici Kurul tarafından, başvuru konusu eser ya da eserlerin, Şartname'de aranan özellik ve gerekliliklere uygun olmadığının teyit edildiği karardır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.
Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. En boy oranı en fazla 4'e 1 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Katılımcı hakkında  Kural İhlali  İşleminin uygulanması durumunda,  Ödül alan katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının, İzmir İş Kadınları Derneği'nin talebi üzerine gecikmeksizin ödülü iade etmesi gerekir.
Haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.  Bu meyanda gündeme gelebilecek her nevi ihlal iddiaları ve bundan kaynaklanan zarar ve ziyan taleplerinden Yarışmacı sorumlu olup, İzmir İş Kadınları Derneği'nin bu çerçevede uğrayacağı her nevi zarar ziyanı Yarışmacıya rücu hakkı saklıdır.
 

Üçüncü Bölüm
 
Telif (Kullanım) Hakları:

A-İzmir İş Kadınları Derneği'nin Hak ve Sorumlulukları:

1- Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 21'inci maddesinde tanımlanan işleme, 22'nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23'üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24'üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25'inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak İzmir İş Kadınları Derneği'ne ait olacaktır. İzmir İş Kadınları Derneği, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

2-İzmir İş Kadınları Derneği, bu eserleri web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle İzmir İş Kadınları Derneği'nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

3-Planlanan yarışma sergisi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar İzmir İş Kadınları Derneği tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırılıp sergilendikten sonra İzmir İş Kadınları Derneği arşivinde kalacaktır.

4-Katılımcı bu şartlarla ve özellikle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kaynaklı olası taleplerle ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, fikri mülkiyet hakkına ilişkin olarak her nevi talep ve dava haklarından gayri kabili rücu feragat etmiş sayıldığını kabul ve beyan etmektedir.

5-Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere İzmir İş Kadınları Derneği bünyesine gönderilebilecek şekilde hazır bulundurulmalıdır. Fotoğrafların RAW+ High jpg çekilmesi önerilir.

6-Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir İş Kadınları Derneği, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7-Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Katılımcılar fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

8-Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü kişilerin bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü kişilerce aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

9-Yarışma sonuçları (Ödül ve sergileme alan fotoğraflar) İzmir İş Kadınları Derneği, http://www.izikad.org  web sitesinde  ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılara sonuçlar e-posta ile duyurulacaktır.
 

B- Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 4 Mb'den fazla olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından İzmir İş Kadınları Derneği'ne teslim edilecektir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İzmir İş Kadınları Derneği tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, e-posta ile Yarışmacıya gerçekleştirilecek Sonuç Bildirim Tarihi'nden itibaren 3 (üç) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
 

Yapıtların Adlandırılması ve Gönderilmesi:
Yarışma fotoğrafları  info@izikad.org adresine gönderilmelidir. Kargo veya elden teslim  kabul edilmeyecektir. Yarışmacılar fotoğrafları gönderirken e-postaya açık adreslerini ve telefon numaralarını da yazacaktır. Yarışmacının iletişim bilgilerindeki eksiklik ya da hatalı bilgilendirmelerinden kaynaklanan sorunlardan İzmir İş Kadınları Derneği'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Katılımda gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 2400 piksel, uzun kenar en fazla 3600 piksel boyutlarında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb'yi de geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Yapıtların yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İzmir İş Kadınları Derneği sorumlu olmayacaktır.

 

Dördüncü Bölüm


Seçiçi Kurul Üyeleri:

Seçici kurul üyeleri, başvuru süresi bittikten sonra, 12 Aralık 2017 tarihinde açıklanacaktır.      

Seçici kurul en az 3 (üç) kişi ile toplanır. Seçim sonrasında hazırlanacak tutanak Seçici Kurul tarafından da imzalanarak kayda alınır. Eğer, toplantı tarihinde en az üç kişi bir araya gelemiyor ise seçim bir hafta sonraya ertelenir. Duyuru tarihi de bir hafta ertelenmiş olur.


Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri


Ayla Alkan - Üye,  İzmir İş Kadınları Derneği
Sertaç Bilir - Üye,  İzmir İş Kadınları Derneği
Günnur Yağcıoğulları - Üye,  İzmir İş Kadınları Derneği
Nesrin Halil - Üye,  İzmir İş Kadınları Derneği
Nuriye Çınarlı - Üye,  İzmir İş Kadınları Derneği
Ebru Taga Tanrıöğen - Üye,  İzmir İş Kadınları Derneği

 

Beşinci Bölüm

Ödüller:
Birincilik: 2.000 TL + Plaket                      
İkincilik: 1.000 TL + Plaket
Üçüncülük: 500 TL + Plaket
Jüri Özel Ödülü: NIKON marka fotoğraf makinesi + Plaket
Mansiyon: Artlens Fotoğraf Atölyesinde 1 kur "Temel Fotoğrafçılık Kursu"+ Plaket

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başvurularının Başlaması: 19.05.2017
Yarışma Başvurularının Sonlanması: 11.12.2017
Seçici Kurul Toplanması: 15.12.2017
Sonuç Bildirim Tarihi: 20.12.2017

Sergi ve Ödül Törenin Tarihi ve Yeri, İzmir İş Kadınları Derneği tarafından 12 Aralık 2017 tarihinde, seçici kurul isimleriyle birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili olarak katılımcılara ayrıca  bilgilendirme yapılacaktır. İzmir İş Kadınları Derneği, beklenmeyen bir durumda yer ve tarihte değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser sahiplerini, ödül töreni ve sergi açılışında aramızda görmek arzusu ile yarışmacılarımıza başarılar dileriz. ,

 

İzmir İş Kadınları Derneği

Şair Eşref Bulvarı Güneş Apt. No:80 K:5 D:14 Alsancak- Konak / İZMİR
Tel: 0232 483 83 53-0232 425 65 16
E-posta: info@izikad.org


 

P
S
Ç
P
C
C
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11