İzmir Hakkında
Turizm ve Seyahat
Tur Otobüsleri
Oto Kiralama
Taksi Durakları
Önemli Telefonlar
Nöbetçi Eczaneler
Konsolosluklar
Muhtarlıklar
Bankalar
NoterlerPazartesi


Salı


Çarşamba

Gizli Cennet Tire Ulusal Fotoğraf Yarışması

 

Yarışma Koşulları


Gizli Cennet Tire Fotoğraf Yarışması: 15 Ağustos 2017 Salı                 
Tire Belediyesi “Gizli Cennet Tire” Ulusal Fotoğraf Yarışması

Şartname
1. Yarışmanın Adı:
Tarihin, yeşilin ve huzurun kucaklaştığı şehir: “Gizli Cennet Tire”

2. Konu ve Amaç:
Yarışma; ilçemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Tire'nin tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Tire Belediyesi sınırları içerisinde tarihi yapılar, doğal güzellikler, bölgeye ait kültürel öğeler, gelenek görenekler, el sanatları, mahallelerdeki sosyal hayat ve Salı günleri kurulan meşhur Tire Pazarı'nı belgeleyerek; kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait görsel bellek ve Tire'nin tanıtılması için arşiv oluşturmak, ayrıca bu etkinlik aracılığıyla Türk Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının gelişimine katkıda bulunmak, amaçlanmaktadır.

3. Yarışma Organizasyonu:

“Tire Belediyesi ‘Gizli Cennet Tire' Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Tire Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve yürütücülüğü de Tire Belediyesi'nce gerçekleştirilecektir.

4. Kategori ve Bölümler:
“Tire Belediyesi ‘Gizli Cennet Tire' Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5. Katılım Şartları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma;Tire Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile onların birinci derece yakınları dışında,18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir.
• Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
• İnsanlı veya drone vb. insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.
• Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Tire sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf)13. Madde'deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Tire Belediyesi'nin www.tire.bel.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
• Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Tire Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Tire Belediyesi ve TFSF ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
• Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; yüksek çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K çözünürlüklü bir LCD monitörde sunulacaktır.
• Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
• Yarışma sonuçları Tire Belediyesi'nin www.tire.bel.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF'nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

6. Telif (Kullanım) Hakları:
• Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Tire Belediyesi yayınlarında isminin kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder(Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
• Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tire Belediyesi'ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı Tire Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Tire Belediyesi'nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
• Tire Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
• Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Tire Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Tire Belediyesi ve TFSF ihtiyaç duyarsa, ödül / sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte'ten az olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından Tire Belediyesi veya TFSF'ye gönderilecektir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Tire Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Tire Belediyesi'nin www.tire.bel.tr ve TFSF'nin www.tfsf.org.tr , www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2017'de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleme Kurulu ile TFSF YK kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF'nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/... adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
• Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• www.tfsfonayliyarismalar.orgsayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
• Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb'den az olmayacak ve 4 Mb'yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir.
• Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
• Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no'su rakamla yazılmalı (1'den 4'e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz'ın Tire'de çektiği 1 no'lu “Salı Pazarı” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_sali_pazari” veya “Yeşildirek Hamamı” adlı 2 no'lu fotoğrafı için “TRomeryD2_yesildirek_hamami” gibi olur:
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tire Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

8. Seçici Kurul Üyeleri:
• Birol ÜZMEZ Fotoğraf Sanatçısı
• İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK Onur Üyesi
• Mehmet ÜNAL Fotoğraf Sanatçısı
• Mehmet YASA Fotoğraf Sanatçısı, İFOD
• Murat SANUS Tire Belediyesi Bşk. Danışmanı / Araştırmacı - Yazar
• Nilay İŞLEK  Fotoğraf Sanatçısı, Eğitmen
• Yusuf TUVİ Fotoğraf Sanatçısı,İFOD Onur Üyesi
Seçici Kurul, en az üç üyenin bir araya gelmesi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

9. Ödül-Sergilemeler:

Birincilik 4.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Belediye Başkanlığı Özel Ödülü 1.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 500.- TL
Sergilemeler (En fazla 30 adet)  200.- TL
Satın Alma(Tire Bld. istediği sayıda)  200.- TL

10. Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi : 06 Aralık 2017 Çarşamba saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 13 Aralık 2017 Çarşamba
Sonuçların Bildirimi : 15 Aralık 2017 Cuma
Sergi ve Ödül Töreni : 10 Ocak 2018 Çarşamba / saat 17:00 / Yer: Tire Bedesteni

11. Düzenleme Komitesi:
• Tayfur ÇİÇEK Tire Belediye Başkanı
• Murat SANUS Tire Belediyesi Başkan Danışmanı / Araştırmacı - Yazar
• Mehmet YASA Fotoğraf Sanatçısı / Restoratör

12. Yarışma Sekreterliği / İletişim:
Nihal SAVRAN
Telefon: 02325121059 / 142
E-posta: tirekultur35@gmail.com
Tire Belediyesi
Cumhuriyet Mah. 29 Ekim Cad. No: 19
35900 Tire - İZMİR
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-029” numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
     

 

P
S
Ç
P
C
C
P
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7