İzmir Hakkında
Turizm ve Seyahat
Tur Otobüsleri
Oto Kiralama
Taksi Durakları
Önemli Telefonlar
Nöbetçi Eczaneler
Konsolosluklar
Muhtarlıklar
Bankalar
NoterlerCuma


Cumartesi


Pazar

21. İzmir Avrupa Caz Festivali - 12. Caz Afişi Yarışması

 
12. Caz Afişi Yarışması Şartnamesi

1. Konu
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 21. İzmir Avrupa Caz Festivali'ni 01 - 20 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 21. İzmir Avrupa Caz Festivali'dir.
 
2. Amaç

Yarışmanın amacı; “Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan “İzmir Avrupa Caz Festivali”ne gençlerin bakış açısını taşımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 21. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.
 
3.  Yarışma Koşulları
A. Yarışma; 35 yaşını aşmamış (1 Mart 2014 itibariyle) herkese açıktır. Yarışmaya Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.
B. Yarışmaya farklı rumuzla en fazla beş afiş gönderilebilir.
C. Yarışmaya katılanlar İKSEV'e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Yarışmacılar ayrıca afişlerinde kullandıkları eğer varsa fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)   
D. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV'e ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır. 
E. Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
F. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
G. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. 
H. Afişler, 50x70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri görüşüne sunulacak afişler 50x70 cm boyutunda fotobloka basılı olmalıdır. Farklı boyuttaki afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışma katılacak afişler iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir. Posta ve kargoda doğacak hasarlardan İKSEV sorumlu değildir.
İ. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD'de de teslim edilecektir. (50x70 cm afiş için net baskı alanı 48x68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma yüksek çözünürlükte TIF/JPEG uzantılı dosyaya dönüştürülerek de CD'ye kaydedilmelidir.
J. Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 21. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV logosu bulunacaktır. Ayrıca İzmir Avrupa Caz Festivali'ni simgeleyen ikinci logo (siyah üzerinde nota bulunan) afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Logoların renkleri sabittir. İKSEV ve Festival logoları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar; http://www.iksev.org/tr/caz-festivali/6/afis-yarismasi. adresindeki linkten indirilebilir. İzmir Avrupa Caz Festivali, İzmir İtalyan Konsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Goethe Institut işbirliği ile düzenlenmektedir. Festival biletleri Biletix tarafından satılmaktadır. Afişte bu logoların da kullanılması gereklidir. Kullanılması zorunlu olan bu logolar yine aynı adresten baskıya uygun formatta indirilebilir.
K. Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 31 Aralık 2013 Salı günü saat 18.00'e kadar; 
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
12. Caz Afişi Yarışması
MÜZİKSEV
Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 
L. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz. Aksi durumda afişler yarışma dışı bırakılacaktır.
M. Her afişe yarışmacı tarafından altı haneli rakam ve harften oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD'nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır. 
N. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İKSEV 12. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır. Okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.
 
4. Yarışma  Takvimi:
Son Teslim Tarihi: 31 Aralık 2013
Sonuçların Açıklanması: 07 Ocak 2014
Ödül 21. İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir. Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve İKSEV internet sitesi www.iksev.org  kanalıyla duyurulacaktır.
 
5. Ödül:
İKSEV 21. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 12. Caz Afişi Yarışmasında 2000 TL' lik tek bir ödül verecektir. Seçilen yapıt, 21. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.
Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine 21. İzmir Avrupa Caz Festivali Toplu bileti ve eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.
Sergilenmeye değer görülen afişler, 21. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince sergilenecektir.
Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul'un takdirindedir. Ödül tutarı, yarışmacıya 21. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende İKSEV plaketi ile takdim edilecektir.
 
6. Seçici Kurul

 (Alfabetik sırayla): Cihangir Elmaskaya, Prof. Dr. Hakan Ertep, Kutsal Lenger, Maksude Kılınç, Murat Türkay, İKSEV Temsilcisi. 
İKSEV, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
 
7. Diğer Koşullar:
Şartname ve Katılım Formları, Mithatpaşa Cad: No: 138 Karataş İzmir, Atatürk Caddesi 458 Alsancak MÜZİKSEV ve  www.iksev.org  adreslerinden temin edilebilir.  Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV'in yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
 
8.İletişim:
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı  “12. Caz Afişi Yarışması” Atatürk Caddesi No: 458 35220 Karataş /İZMİR
Tel: 0 232 463 03 00; Faks: 0 232 482 34 22;
Sirel Ekşi:  sirel@iksev.org
Onur Acımaz: onur.acimaz@gmail.com
 

P
S
Ç
P
C
C
P
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10