KENT REHBERİ

• Nöbetçi Eczaneler
• İzmir Hakkında
• Turizm ve Seyahat
• Konsolosluklar
• Muhtarlıklar

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Kayıp Ruhlar İmparatorluğu
Gençlik Hatası: Steve Jobs'ın Öteki Kızı Olmak
Veba Geceleri
Öldüm ve Döndüm
Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim

HAFTANIN KİTABI

Empedokles'in DostlarıTürkiye'de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf 8 yıl aradan sonra yeni romanı Empedokles'in Dostları'yla okurlarını selamlıyor.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Maalouf, Empedokles'in
Çiftlik'ten Instagram'a

 
Yarışma tarihi ve konusu
 
1.Yarışma, 01 Ağustos - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında, İzmir Ticaret Borsası Instagram hesabı https://instagram.com/izmirticaretborsasi/ üzerinden gerçekleştirilecektir.
2.Yarışmaya hayvancılık sektörüne ilişkin fotoğraflarla katılım sağlanacaktır. Eserler;
 
1) Canlı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf,
2) Kümes Hayvancılığı ve Yumurta Fotoğraf,
3) Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf,
4) Et ve Et Ürünleri Fotoğraf
 
olmak üzere 4 kategoride değerlendirmeye alınacaktır.
 
Katılım koşulları
1.Yarışmaya,  16 yaş ve üstü kişiler katılabilir.
2.Daha önce ödül almış ve veya ticari amaçla kullanılmış eserler yarışmaya katılamaz.
3.Katılımcılar @izmirticaretborsasi Instagram hesabını takip etmek zorundadır.
4.Katılımcıların hayvancılık sektörünü konu alan fotoğraf(lar)ı @izmirticaretborsasi etiketi (fotoğraf üzerine veya açıklama kısmına) ve #itbyarisma19 hashtagi ile Instagram hesabı üzerinden paylaşması gerekir.
5.Katılımcı, İzmir Ticaret Borsası'na, Instagram Direkt Mesaj (DM) bölümünden telefon ve eposta bilgilerini iletmekle yükümlüdür.
6.Katılımcıların, yarışmaya katılacakları fotoğraf(lar)ı yarışma başlangıç tarihi itibari kendi Instagram hesaplarından paylaşmış olmaları gerekir. Daha önceden paylaşılmış eserler değerlendirilmeye alınmaz.
7.Katılımcıların, Instagram hesapları açık konumda olmalıdır. Gönderileri gizli olan kullanıcılar @izmirticaretborsasi etiketi (tag) ve #itbyarisma19 hashtagini kullanarak hesaplarından paylaşım yapsalar dahi, fotoğrafları görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılırlar.
8.Fotoğrafların orijinalliğini bozmadan fotoğraf düzenleme programları (kontrast, keskinlik, netlik, sıcaklık, doygunluk vb.) kullanılabilir.
9. Tümüyle fotoğraf düzenleme programları ve çeşitli bilgisayar yazılımları ile üretilmiş, montaj yapılmış ve/veya kolaj halindeki fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.
10.Yarışma süresince her katılımcı toplamda 3 fotoğraf göndererek yarışmaya katılabilir.
11.Her yarışmacı yalnızca tek derece alabilir (1., 2., 3. gibi). Ancak, derece alan bir katılımcının diğer fotoğrafları sergilenmeye layık görülebilir.
12.Katılımcılar, yarışmaya katılmak üzere Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarını yüksek çözünürlüklü olarak (en az 300 dpi), başvuru tarihleri içerisinde dijital ortamda (eposta, wetransfer vb. kanalıyla) İTB eposta adresine (itbinstagramyarisma@gmail.com), konu kısmına "itbyarisma19" yazarak ulaştırmayı taahhüt ederler.                                                                                                                                                                                            

Diğer hususlar
13.İzmir Ticaret Borsası, bilgisayar teknolojileri kullanılarak hile yapıldığı ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.
 
14.Katılımcı, eserinin İzmir Ticaret Borsası'nın sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb.) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, İzmir Ticaret Borsası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.
15.Katılımcılar, Instagram'da  @izmirticaretborsasi etiketi (tag) ve #itbyarisma19 hashtagini kullanarak paylaştıkları fotoğrafların tümüyle kendilerine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Ticaret Borsası'nın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser'i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Ticaret Borsası'nın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.
16.Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.
17.İzmir Ticaret Borsası, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
18.Kazanılan ödül devredilemez ve değiştirilemez.
19. 18 yaşından küçük katılımcıların dereceye girmeleri halinde kazanacakları ödül, velilerinin veya yasal vasilerinin hesabına yatırılır. Bu gibi bir durumda, ödülün hesabına yatırılacağı kişinin, ödül kazananın velisi veya yasal vasisi olduğunu kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmesi şarttır.
20.Yarışmaya Seçici Kurul, İzmir Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ile birinci derece yakınları katılamaz, katılsalar dahi ödül için hiçbir hak iddia edemezler.
21.İzmir Ticaret Borsası; yarışma ödüllerini, tarihini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
22.Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Ancak Instagram'ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bununla birlikte Instagram platformuna erişim ve platformun kullanımında herhangi bir nedenden yaşanabilecek her türlü problem ve zarardan İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.
23.Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen tüm yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.
 
Seçim Kriterleri
24.Fotoğraflarda jürinin değerlendirmesi alınacak puana yüzde 90, eserlerin Instagram'daki beğeni sayısı ise yüzde 10 oranında etki edecektir.
25.Instagram Hikaye kısmından yapılan paylaşımlar dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
26.Kurum ve seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir.
27.Jürinin ilan edilen kategorilerde değerlendirme yapabilmesi için, o kategoride en az 10 başvuru olması gerekmektedir.
 
Sonuçların Açıklanması
28.Ödül alan katılımcılar İzmir Ticaret Borsası resmi internet sayfası (www.itb.org.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. Ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer görülen katılımcılara Instagram profilleri üzerinden de Direkt Mesaj (DM) yoluyla ayrıca ulaşılacaktır.
29.Yarışmada ödül kazandığı açıklanan katılımcıların, açıklama tarihinden itibaren bir hafta içinde kendilerine iletilen Direkt Mesaja geri dönüş yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül, puan sıralamasında kendi eserinden sonra gelen esere verilecektir.
 
Seçici Kurulun temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşlar
 
Ercan Korkmaz - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent Arman - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail Emin Kentli - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfur Akın - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Pala - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan Zincircioğlu - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Birinci - 9 Eylül Üniversitesi GSF Fotoğrafçılık Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İmançer - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç - Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Sadık Uçar - İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi
Turan Gültekin - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilcisi
 
*İzmir Ticaret Borsası yarışma süresince jüri üyeleri değişiklik hakkını saklı tutar.
 
Yarışma Takvimi
Yarışma Başlangıç Tarihi: 01 Ağustos 2019
Yarışma Sonlanma Tarihi: 29 Kasım 2019
Jüri Toplantısı: Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.
Sonuçların duyurulması: Jüri toplantısının Ertesi Günü
Ödül Töreni: Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.

Ödül Kategorisi:

*Fotoğraf (Toplam 4 konu kategorisi)
Kategorilerin her biri için verilecek ödül miktarları:
Birincilik Ödülü 5.000 TL
İkincilik Ödülü  3.000 TL
Üçüncülük Ödülü  2.000 TL
 
* Jüri değerlendirmesi esnasında birinci, ikinci ve üçüncülük alan eserlerin yanı sıra jüri tarafından uygun görülmesi halinde her kategoriden 1 esere mansiyon ödülü verilebilir. Bu gibi bir durumda verilecek mansiyon ödülü tutarı 1000 TL olacaktır.
* Yarışmada sergileme alan fotoğraf sahiplerine 250 TL sergi katılım ödülü verilecektir.
 
İletişim:
Adres: İzmir Ticaret Borsası Gazi Bulv. N:2 Konak İZMİR
Telefon: 0232 481 1060
E-posta: basinmedya@itb.org.tr 

P
S
Ç
P
C
C
P
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Etkinliklerinizi etkinlik@izmir.com.tr
e-posta adresimize gönderin, yayınlayalım..