İzmir Hakkında
Turizm ve Seyahat
Tur Otobüsleri
Oto Kiralama
Taksi Durakları
Önemli Telefonlar
Nöbetçi Eczaneler
Konsolosluklar
Muhtarlıklar
Bankalar
NoterlerSalı


Çarşamba


Perşembe

II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Katılımcılar :
 

Türkiye'de deve, diğer taşımacılık için kullanılan evcil hayvanlarda olduğu gibi yük taşımacılığında ve ticarette kullanılmıştır.

Türklerin sahip olduğu hem etnik kimlik hem de dini kimlik kültürü ile de beslenen devecilik, Anadolu coğrafyasında hala etkili bir şekilde devam etmektedir. Genel olarak tarihsel süreçte, taşımacılık ve kervan ticareti ile var olan deve, günümüzde biçim değiştirerek varlığını devam ettirmektedir.

Karayollarının yaygınlaşması ile eş zamanlı olarak yük taşımacılığı ve ticarette kervanların yerlerini develer almıştır. Anadolu insanının kültüründe vazgeçilmez unsurlardan birisi olan devenin ise bu süreçle birlikte her geçen gün varlığı azalmıştır. 1980'li yıllara gelindiğinde de Türkiye'de deve varlığı neredeyse 250 başa düşmüştür.

Yük ve kervan ticaretinin vazgeçilmez unsurları olan develer, Türkiye'de ve özellikle de Anadolu'nun batı kıyısında özgün bir forma bürünerek varlığını devam ettirmektedir. Bu özgünlük de deve güreşleridir. Bu sempozyumda öncelikli amaç; 17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde I. Düzenlenen sempozyumu devam ettirmektir. Bununla birlikte deve varlığı üzerinden bu konuya temas eden uluslararası ve disiplinler arası bir katılım ortaya koymaktır.

Sempozyumun temel amacı devecilik kültürü ve deve güreşleri merkezli yapılmış çalışmaları bir araya getirip farklı disiplinlerden bu konuya yaklaşımlara yer vermektir. Sempozyumda deve hastalıklarından deveciliğin sosyal boyutlarına kadar tüm disiplinlerden yapılmış çalışmaların katılımı beklenmektedir. İkincisi düzenlenecek olan sempozyumda ulusal ve uluslararası alanda, devecilik konusunda yapılmış çalışmalara, gözlemlere analizlere dayalı çalışmalara yer verilmek istenmektedir.

Bu çerçevede II. Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu'nda belirlenen konular etrafında çalışan araştırmacılar bir araya gelebileceklerdir.


Konu Başlıkları


Saha çalışması ve vakalar üzerinden sunulan bildirilere öncelik verilecektir.

Sempozyumda sunulan bildirilerin daha önce bir yerde basılı veya sözlü sunulmamış özgün konular olması tercih edilecektir.

Sempozyum konuları içerisinde önceliğe sahip olan devecilik ve deve güreşleri olmaktadır.

Sempozyum katılımı için yazılacak özette çalışmanın konusu, amacı, yöntem/metodu ve ulaşılan/ulaşılması muhtemel sonuçlar, saha çalışması/vakaların hangi tarihler arasında ve nerelerde yapıldığı mutlaka belirtilmelidir. (Bu hususların yer almadığı çalışmalar kabul edilmeyecektir.)

Derlemeye, literatür taramasına dayanan bildiri özetleri konunun merkezinde devecilik ve deve güreşleri olmasına bakılarak değerlendirilecektir.

* Deve Yetiştiriciliği (Geçmişte ve Günümüzde)
* Deve Irkları ve Melezleme Çalışmaları
* Deve Sağlığı, Hastalıkları ve Tedavileri
* Dünya'da ve Türkiye'de Devecilik Kültürü
* Deve Güreşleri
* Deve Güreşleri ve Yerel Yönetim
* Deve Yetiştiriciliği ile Deve Güreşi Şenliklerinin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Boyutları
* Kültürel Miras ve Turizm Bağlamında Anadolu Devecilik Kültürü
* Devecilik ve Deve Güreşlerine Bağlı Sürdürülen Geleneksel El Sanatları, Zanaatkârlar ve Zanaatlar
* Halk Edebiyatında Develer, Deve Yetiştiriciliği ve Deve Güreşleri
* Sözlü ve Yazılı Kültürde Develer, Deve Yetiştiriciliği ve Deve Güreşleri

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

P
S
Ç
P
C
C
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11