İzmir Hakkında
Turizm ve Seyahat
Tur Otobüsleri
Oto Kiralama
Taksi Durakları
Önemli Telefonlar
Nöbetçi Eczaneler
Konsolosluklar
Muhtarlıklar
Bankalar
NoterlerCumartesi


Pazar


Pazartesi  İzmir Akdeniz Akademisi / Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu

  Katılımcılar : Çağatay Çevik, Naile Çevik, Zeliha Kayahan
   
  16 Kasım 2017 Perşembe
  09.30-10.00 Kayıt
  10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
  10.30-12.30 Açılış Oturumu
  - İlhan Tekeli (Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı, Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi)
  'Mobilite' Olgusu, 'Akdeniz' ve 'Akdenizlilik' Olgusuyla Nasıl Bir Araya Geliyor?
  - M. Fatih Tayfur (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  Doğu Akdeniz'de Geleceğe Geçmişten Bakmak: İmparatorluklar, Ulus Devletler ve Bir Yönetişim Düşlemi
  Öğle Arası 12.30-13.30

  I. Oturum 13.30-15.30
  DEVİNEN İKTİDAR

  - Mustapha Bekhouche (Dr., Mohamed Khidher Üniversitesi)
  Akdeniz Bölgesinde “Kişisel/Sermaye” Hareketliliği: Karşılıklı İlişki ve Zorluklar
  - Ertuğrul Apakan (Yaşar Üniversitesi Akdeniz Çalışmaları Merkezi Direktörü, AGİT Ukrayna Uluslararası Misyon Başkanı)
  Akdeniz Bölgesi'nde Korunma, Güvenlik ve Kalkınmayla İlgili Bazı Hususlar
  - Mustafa Berkay Aydın (Dr., Uludağ Üniversitesi) - Çağdaş Ceyhan (Dr., Anadolu Üniversitesi)
  Akdeniz'de Yeni Halkçı Rüzgarlar ve Türkiye:İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan Örneklerle Türkiye Üzerine Düşünmek
  - Hasibe Şebnem Oğuz (Doç. Dr., Başkent Üniversitesi)
  Türkiye ve Fransa'nın Olağanüstü Halleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Ara 15.30-15.45

  II. Oturum 15.45-17.45
  DEVİNEN İNSANLAR-1

  - Hazal Pabuççular (Dr. Orta Avrupa Üniversitesi) - Şahizer Samuk (Dr., IMT İleri Düzey Araştırmalar Enstitüsü, Lucca)
  Devinen Ege: Ege Denizi'ndeki Göçün Dört Ayrı Safhasının Nedenleri, Sonuçları ve Trajedileri
  - Onur Yıldırım (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  Türkiye'de Ulusal Mülteci Rejiminin Ortaya Çıkış Süreci:İzmir Örneği
  - Sofiane Bouhdiba (Prof. Dr., Tunus Üniversitesi)
  Lampedusa'dan Ras Jedir'e: Göç Veren/Göç Alan Akdeniz Ülkeleri İçin Nasıl Bir Küresel Mülteci Politikası Oluşturabiliriz? Tunus Örneği
  - Dimitris Parsanoglou (Dr., Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi)
  Avrupa Sınır Rejiminin Yeniden Düzenlenmesi Yoluyla Hakimiyet ve Yönetişimin Yeniden Müzakere Edilmesi: Yunanistan Örneği
  - Gerasimos Tsourapas (Okutman, Birmingham Üniversitesi)
  Suriyeli Mülteci Krizi Siyaseti: Transit Ülke Devletleri ve Türkiye ile Yunanistan'da Bağlantı Diplomasisi

  17 Kasım 2017 Cuma
  III. Oturum 10.30-12.10
  DEVİNEN İNSANLAR-2

  - Ergün Laflı (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
  Devinen Doğu Ege: Eskiçağ'da İzmir'e ve İzmir'den Göçler
  - Füsun Baykal (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)
  Geçmişten Bugüne Akdeniz'de Turist Hareketliliği
  - Volkan Zoğal (Arş. Gör., Ege Üniversitesi) - Ersin Demir (Arş. Gör., Ege Üniversitesi)
  Akdeniz Havzası'nda Yeni Bir Turizm Hareketi: Alternatif Konaklama Olanakları ve Konut Değiş-Tokuşu
  - Özge Biner (Dr., Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenim Okulu)
  Sınır Geçme Sürecinde Görünürlük ve Hareketlilik: İzmir'deki Göçmenlerin Sınır Hattındaki Etkileşim ve Pazarlıkları
  Öğle Arası 12.10-13.30

  IV. Oturum 13.30-15.30
  DEVİNEN SERMAYE VE EMEK

  - Eyüp Özveren (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) - Seven Ağır (Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)- Çınla Akdere (Yrd. Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  Tahıl Ticareti ile İlgili Akdeniz Düşüncelerinin Avrupa'ya Aktarımında Bir Köşe Taşı: Ferdinando Galiani'nin, Dialogues sur le commerce des bleds Adlı Yapıtı
  -İrfan Kokdaş (Yrd. Doç. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
  Hem Köylü Hem Zanaatkar; Ne Kırsal Ne De Şehirli, Çiftlikler ve Kent Ekonomileri Arasındaki İş Gücü Hareketliliği, Selanik-İzmir 1720-1840
  - Alp Yücel Kaya (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)
  Akdeniz Perspektifinden XIX.Yüzyılda Balkanlarda Kapitalist Tarım ve Toprakbent Köylüler
  - Pınar Bedirhanoğlu (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  Akdeniz'de Finansallaşma Yoluyla Neoliberal Devlet Dönüşümü
  15.30-15.45 Ara

  V. Oturum 15:45-17:30
  DEVİNEN ÇEVRE

  - Marcel Kuper [Dr., Umr G-Eau]
  Devinen Tarım: Kuzey Afrika'nın Yeraltı Suları Ekonomisi Bağlamında Coğrafi ve Sosyo-Profesyonel Hareketlilikler
  -Selin Le Visage [Doktora Öğrencisi, Paris Nanterre Üniversitesi]
  Kırsal Alan ve Yeraltı Sularının Yönetişimindeki Dönüşüm: İzmir'in Sulama Kooperatiflerindeki Tarımsal, Ekonomik ve Sosyal Değişiklikler
  -Orkun Doğan [Doktora Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi]
  Ölmez Ağaçtan, Ah'lar Ağacına: Zeytin Ağacının Değeri?
  -Özer Akdemir [Ege Çevre ve Kültür Platformu-EGEÇEP]
  Bergama Köylü Hareketinden Günümüze Ege'de Ekoloji Mücadelesi
  - Gökhan Orhan [Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi]
  Bir Ortak Yaşam Alanı Olarak Akdeniz'in Korunması Sürecinde İşbirliği ve Katılım: Barcelona Rejiminin Oluşumu ve Gelişimi

  18 Kasım 2017 Cumartesi
  VI. Oturum 10:00-12:00
  DEVİNEN SANAT, MİMARİ VE TASARIM

  -Hee Sook Lee-Niinioja [Dr.]Akdeniz Siculo-Norman Menreale'inde Somut-Soyut Hareketler
  -Zeliha Kayahan [Arş. Gör., Gazi Üniversitesi]-Naile Çevik [Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi]
  Akdeniz Uygarlıkları Gemi Resimlerinin Kültürlerarası Etkileşimler Açışından Önemi ve Ekslibris Uygulamaları
  -Gelina Harlaftis [Prof. Dr., Hellas Araştırma ve Teknoloji Vakfı ve İyonya Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü]
  Denizden Görünüm: XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda İyonya ve Ege Denizlerinin, 'Deniz Şehirlerinin' Deniz Taşımacılığı Sistemlerinin Dinamikleri Nedeniyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz Ticaret ve Taşımacılığındaki Değişimler
  - Fatih Hakan Kaya [Arş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
  Roma Dönemi'nde Anadolu Kökenli Bezemeli Mimari Elemanların Yayılım Alanı: Sanat ve Sanatçının Devinimi
  - Tülin Selvi Ünlü [Uzman, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi]
  Akdeniz'de Değişen Kentsel Mekan: XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Doğu Akdeniz Liman Kenti
  12:00-12:15 Ara

  VII. Oturum 12:15-14:15
  DEVİNEN FİKİRLER

  -Zeynep Aydoğan (Doktora Öğrencisi, Humboldt Ünivesitesi)
  Hareket Halindeki Hudutlar: Orta Çağ Sonları Anadolu'sunun Türk Savaş Destanlarındaki Coğrafi Temsiller
  - Samet Budak (Doktora öğrencisi, Michigan Üniversitesi)
  Orta Çağ Sonları Doğu Akdeniz'inde Bilim İnsanlarının Hareketliliği
  - Yuri Stoyanov (Prof. Dr., Londra Üniversitesi)
  Doğu Akdeniz'de Mekanın Kutsallaştırılması, Kutsal Alanlar, Hareket ve Bağlantılılık Süreçleri
  -Ertekin Akpınar (Yazar, Senarist, Yönetmen)
  Arayış, Yolculuk Özelinde Üç Film: Ezilenler ve Parçalanan Kimlik/ler
  - Anna M. Agathangelou (Doç. Dr., York Üniversitesi)
  Akdeniz Spekülatif Kozmopolitanizmi, Zaman ve Değer: Kavafis ve Fanon'da “Tamamen Erotik Yarım Saat”

  * Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu kapsamında, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi -1. kat sergi salonlarında, 'Devinen Hafıza'  ile 'Akdeniz'de Savaş ve Göç' sergisi kasım ayı boyunca ziyarete açık olacaktır.

  Haziran'18
  P
  S
  Ç
  P
  C
  C
  P
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8