İzmir Hakkında
Turizm ve Seyahat
Tur Otobüsleri
Oto Kiralama
Taksi Durakları
Önemli Telefonlar
Nöbetçi Eczaneler
Konsolosluklar
Muhtarlıklar
Bankalar
NoterlerPazartesi


Salı


Çarşamba

İzmir Akdeniz Akademisi / Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu

Katılımcılar : Çağatay Çevik, Naile Çevik, Zeliha Kayahan
 
16 Kasım 2017 Perşembe
09.30-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
10.30-12.30 Açılış Oturumu
- İlhan Tekeli (Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı, Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi)
'Mobilite' Olgusu, 'Akdeniz' ve 'Akdenizlilik' Olgusuyla Nasıl Bir Araya Geliyor?
- M. Fatih Tayfur (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doğu Akdeniz'de Geleceğe Geçmişten Bakmak: İmparatorluklar, Ulus Devletler ve Bir Yönetişim Düşlemi
Öğle Arası 12.30-13.30

I. Oturum 13.30-15.30
DEVİNEN İKTİDAR

- Mustapha Bekhouche (Dr., Mohamed Khidher Üniversitesi)
Akdeniz Bölgesinde “Kişisel/Sermaye” Hareketliliği: Karşılıklı İlişki ve Zorluklar
- Ertuğrul Apakan (Yaşar Üniversitesi Akdeniz Çalışmaları Merkezi Direktörü, AGİT Ukrayna Uluslararası Misyon Başkanı)
Akdeniz Bölgesi'nde Korunma, Güvenlik ve Kalkınmayla İlgili Bazı Hususlar
- Mustafa Berkay Aydın (Dr., Uludağ Üniversitesi) - Çağdaş Ceyhan (Dr., Anadolu Üniversitesi)
Akdeniz'de Yeni Halkçı Rüzgarlar ve Türkiye:İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan Örneklerle Türkiye Üzerine Düşünmek
- Hasibe Şebnem Oğuz (Doç. Dr., Başkent Üniversitesi)
Türkiye ve Fransa'nın Olağanüstü Halleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Ara 15.30-15.45

II. Oturum 15.45-17.45
DEVİNEN İNSANLAR-1

- Hazal Pabuççular (Dr. Orta Avrupa Üniversitesi) - Şahizer Samuk (Dr., IMT İleri Düzey Araştırmalar Enstitüsü, Lucca)
Devinen Ege: Ege Denizi'ndeki Göçün Dört Ayrı Safhasının Nedenleri, Sonuçları ve Trajedileri
- Onur Yıldırım (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Türkiye'de Ulusal Mülteci Rejiminin Ortaya Çıkış Süreci:İzmir Örneği
- Sofiane Bouhdiba (Prof. Dr., Tunus Üniversitesi)
Lampedusa'dan Ras Jedir'e: Göç Veren/Göç Alan Akdeniz Ülkeleri İçin Nasıl Bir Küresel Mülteci Politikası Oluşturabiliriz? Tunus Örneği
- Dimitris Parsanoglou (Dr., Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi)
Avrupa Sınır Rejiminin Yeniden Düzenlenmesi Yoluyla Hakimiyet ve Yönetişimin Yeniden Müzakere Edilmesi: Yunanistan Örneği
- Gerasimos Tsourapas (Okutman, Birmingham Üniversitesi)
Suriyeli Mülteci Krizi Siyaseti: Transit Ülke Devletleri ve Türkiye ile Yunanistan'da Bağlantı Diplomasisi

17 Kasım 2017 Cuma
III. Oturum 10.30-12.10
DEVİNEN İNSANLAR-2

- Ergün Laflı (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Devinen Doğu Ege: Eskiçağ'da İzmir'e ve İzmir'den Göçler
- Füsun Baykal (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)
Geçmişten Bugüne Akdeniz'de Turist Hareketliliği
- Volkan Zoğal (Arş. Gör., Ege Üniversitesi) - Ersin Demir (Arş. Gör., Ege Üniversitesi)
Akdeniz Havzası'nda Yeni Bir Turizm Hareketi: Alternatif Konaklama Olanakları ve Konut Değiş-Tokuşu
- Özge Biner (Dr., Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenim Okulu)
Sınır Geçme Sürecinde Görünürlük ve Hareketlilik: İzmir'deki Göçmenlerin Sınır Hattındaki Etkileşim ve Pazarlıkları
Öğle Arası 12.10-13.30

IV. Oturum 13.30-15.30
DEVİNEN SERMAYE VE EMEK

- Eyüp Özveren (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) - Seven Ağır (Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)- Çınla Akdere (Yrd. Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Tahıl Ticareti ile İlgili Akdeniz Düşüncelerinin Avrupa'ya Aktarımında Bir Köşe Taşı: Ferdinando Galiani'nin, Dialogues sur le commerce des bleds Adlı Yapıtı
-İrfan Kokdaş (Yrd. Doç. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi)
Hem Köylü Hem Zanaatkar; Ne Kırsal Ne De Şehirli, Çiftlikler ve Kent Ekonomileri Arasındaki İş Gücü Hareketliliği, Selanik-İzmir 1720-1840
- Alp Yücel Kaya (Doç. Dr., Ege Üniversitesi)
Akdeniz Perspektifinden XIX.Yüzyılda Balkanlarda Kapitalist Tarım ve Toprakbent Köylüler
- Pınar Bedirhanoğlu (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Akdeniz'de Finansallaşma Yoluyla Neoliberal Devlet Dönüşümü
15.30-15.45 Ara

V. Oturum 15:45-17:30
DEVİNEN ÇEVRE

- Marcel Kuper [Dr., Umr G-Eau]
Devinen Tarım: Kuzey Afrika'nın Yeraltı Suları Ekonomisi Bağlamında Coğrafi ve Sosyo-Profesyonel Hareketlilikler
-Selin Le Visage [Doktora Öğrencisi, Paris Nanterre Üniversitesi]
Kırsal Alan ve Yeraltı Sularının Yönetişimindeki Dönüşüm: İzmir'in Sulama Kooperatiflerindeki Tarımsal, Ekonomik ve Sosyal Değişiklikler
-Orkun Doğan [Doktora Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi]
Ölmez Ağaçtan, Ah'lar Ağacına: Zeytin Ağacının Değeri?
-Özer Akdemir [Ege Çevre ve Kültür Platformu-EGEÇEP]
Bergama Köylü Hareketinden Günümüze Ege'de Ekoloji Mücadelesi
- Gökhan Orhan [Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi]
Bir Ortak Yaşam Alanı Olarak Akdeniz'in Korunması Sürecinde İşbirliği ve Katılım: Barcelona Rejiminin Oluşumu ve Gelişimi

18 Kasım 2017 Cumartesi
VI. Oturum 10:00-12:00
DEVİNEN SANAT, MİMARİ VE TASARIM

-Hee Sook Lee-Niinioja [Dr.]Akdeniz Siculo-Norman Menreale'inde Somut-Soyut Hareketler
-Zeliha Kayahan [Arş. Gör., Gazi Üniversitesi]-Naile Çevik [Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi]
Akdeniz Uygarlıkları Gemi Resimlerinin Kültürlerarası Etkileşimler Açışından Önemi ve Ekslibris Uygulamaları
-Gelina Harlaftis [Prof. Dr., Hellas Araştırma ve Teknoloji Vakfı ve İyonya Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü]
Denizden Görünüm: XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda İyonya ve Ege Denizlerinin, 'Deniz Şehirlerinin' Deniz Taşımacılığı Sistemlerinin Dinamikleri Nedeniyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz Ticaret ve Taşımacılığındaki Değişimler
- Fatih Hakan Kaya [Arş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Roma Dönemi'nde Anadolu Kökenli Bezemeli Mimari Elemanların Yayılım Alanı: Sanat ve Sanatçının Devinimi
- Tülin Selvi Ünlü [Uzman, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi]
Akdeniz'de Değişen Kentsel Mekan: XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Doğu Akdeniz Liman Kenti
12:00-12:15 Ara

VII. Oturum 12:15-14:15
DEVİNEN FİKİRLER

-Zeynep Aydoğan (Doktora Öğrencisi, Humboldt Ünivesitesi)
Hareket Halindeki Hudutlar: Orta Çağ Sonları Anadolu'sunun Türk Savaş Destanlarındaki Coğrafi Temsiller
- Samet Budak (Doktora öğrencisi, Michigan Üniversitesi)
Orta Çağ Sonları Doğu Akdeniz'inde Bilim İnsanlarının Hareketliliği
- Yuri Stoyanov (Prof. Dr., Londra Üniversitesi)
Doğu Akdeniz'de Mekanın Kutsallaştırılması, Kutsal Alanlar, Hareket ve Bağlantılılık Süreçleri
-Ertekin Akpınar (Yazar, Senarist, Yönetmen)
Arayış, Yolculuk Özelinde Üç Film: Ezilenler ve Parçalanan Kimlik/ler
- Anna M. Agathangelou (Doç. Dr., York Üniversitesi)
Akdeniz Spekülatif Kozmopolitanizmi, Zaman ve Değer: Kavafis ve Fanon'da “Tamamen Erotik Yarım Saat”

* Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu kapsamında, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi -1. kat sergi salonlarında, 'Devinen Hafıza'  ile 'Akdeniz'de Savaş ve Göç' sergisi kasım ayı boyunca ziyarete açık olacaktır.

P
S
Ç
P
C
C
P
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7