KENT REHBERİ

• Nöbetçi Eczaneler
• İzmir Hakkında
• Turizm ve Seyahat
• Konsolosluklar
• Muhtarlıklar

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Dağ Adamı
Yandığın Kadar
Dokunmadım Say
İsimsiz Kız
İş Eş Aşk Sanığı

HAFTANIN KİTABI

Kum

Son yılların en önemli bilimkurgu serilerinden WOOL'un yazarı Hugh Howey'den yepyeni bir kıyamet sonrası roman.

“KİMSE BİZİM İÇİN GELMEYECEK. KİMSE BİZİ KURTARMAYACAK. BU, BİZİM HAYATIMIZ.”

Eski dünya kumları
Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve İzmir Sempozyumu

Katılımcılar :
 

15 Kasım 2018 Perşembe
09.30-10.00 Kayıt
10.00-10.40 Protokol Konuşmaları
Alp Yücel KAYA [Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu Üyesi ve Tarih Koordinatörü]
Aziz KOCAOĞLU [İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı]
 
10.40- 11.40 Açılış Oturumu
Erkan SERÇE [Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi]
Osmanlı Devleti'nde Modern Belediyecilik ve İzmir Belediyesi
 
13.00-14.20 -  I. Oturum
Yerel Siyaset, Akdeniz ve Demokrasi-1
Nora LAFİ [Dr., Leibniz-Zentrum Moderner Orient]
Belediye tarihini yeniden yorumlamak: Tanzimatla İlgili Bugünkü Yorumlamayıcı Dönüşlerin Aynasında Geç Osmanlı Zamanlarında İzmir
Tülin Selvi ÜNLÜ [Dr., Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi]
Modernleşme ve Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Planlama Pratikleri
Sotirios DİMİTRİADİS [Dr., Aristotle University of Thessaloniki]
İmparatorlukla Ulus Devlet Arasında Yerel Otorite: Osmanlı'dan Yunan Yönetimine Selanik Belediyesi 
 
14.35- 16.00 -  II. Oturum
Yerel Siyaset, Akdeniz ve Demokrasi-2
Stefan KNOST [Dr., Martin Luther University Halle]
19. ve 20. Yüzyılda Halep'te İmar ve Yerel Yönetişim
Dilek AKYALÇIN KAYA [Dr.]
-başlık güncellenecek
Nicholas DOUMANIS [Doç. Dr., University of New South Wales]
Geç Osmanlı İzmir'inde Müslüman-Hıristiyan Biraradalığı


 
16 Kasım 2018 Cuma
10:00-10:40 Özel Oturum
 İlber ORTAYLI [Prof. Dr.]

11.00-12.45 - III. Oturum
Yerel Yönetimler,  Tarih ve Hizmetler
Sadık KURT [Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Dünden Bugüne ESHOT
Akın ERSOY [Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi]-Sarp ALATEPELİ [Dr. Öğr. Üyesi, Katip Çelebi Üniversitesi]
Dünden Bugüne İzmir Belediyeciliğinin Arkeolojiye Bakışı
Adil ÇAMUR [Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Yerel Yönetimler ve Göç: İzmir'e Suriyeli Göçü
Özkan YILDIZ [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
İzmir'deki Suriyeli Sığınmacılar: Kentsel Entegrasyon ve Politika Önlemleri
Ali EKŞİ [Dr., Ege Üniversitesi]
Afet Yönetimi Temelli Gönüllülük Uygulamalarının Yerel Demokrasiye Katkısının Değerlendirilmesi
 
14.00-15.20 -  IV. Oturum
Yerel Siyaset, Tarih ve Demokrasi-1
Gülay TULASOĞLU [Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi]
Yerel Özgürlükler ve Merkezi Sınırlamalar: İzmir Ticareti Örneği
Feryal  TANSUĞ [Dr. Öğr. Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi]
İzmir Belediyesinin Kurulma Eşiğinde İzmir'de İmar ve Kamu Hizmetleri
Denis BOCQUET [Prof. Dr., Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Strasburg]
 
15.35-17.15 - V. Oturum
Yerel Yönetimde Değişim ve Yeni Politikalar
Gülce Olgun SUSTA [Arş. Gör., Ankara Üniversitesi]- Gülşah EREN [Arş. Gör., Ankara Üniversitesi]
Kırsalın Sürdürülebilirliğinde 6360 Sayılı Yasanın Rolü: İzmir İli, Kiraz İlçesi Örneği
Nuray ERTÜRK KESKİN [Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi]- Cuma YILDIRIM [Araş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi]
İzmir'de Tarımsal Kalkınma ve Büyükşehir Belediyesi
Güldem ÖZATAĞAN [Dr., Bağımsız Araştırmacı]-Emel KARAKAYA [Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]
Tamamıyla Yeni Bir Tarımsal Gıda Rejimine Doğru? İzmir'in Süregiden Tarımsal-Gıda Dönüşümünü Keşfetmek

 
Gökhan ORHAN [Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi]
Küresel Bir Soruna Yerel Çözümler: İzmir'de Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Politikaları

17 Kasım 2018 Cumartesi

10.00-11.00  - VI. Oturum
Kentsel Planlama ve Dönüşüm-1

Ali Kemal ÇINAR [Dr., Bağımsız Araştırmacı]
İzmir'de Kentsel Dönüşüm ve Yerel Siyasete İzdüşümleri
Emine YETİŞKUL [Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi]
İzmir Örneğiyle Bir Araştırma Projesinin Geliştirilmesi: Türkiye'de Değişen Yerleşme Örtüsünün Yorumlanması
Eti AKYÜZ LEVİ [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
İzmir'de Gecekondulaşmanın Tarihi Dokulara Etkisi
 
11.15-12.15  - VII. Oturum
Kentsel Planlama ve Dönüşüm-2

Raziye OBAN [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]-Ercan UYANIK [Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
Buca'ya Bağlı Kırsal Yerleşmelerin Kentsel Merkezle Bütünleşme Süreci: Belenbaşı Örneği
Metin ŞENBİL [Prof. Dr., Gazi Üniversitesi]
İzmir Kent Bölgesinde İZBAN Etkileri
Murat OKÇU [Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi]-Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE [Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi]-Nilüfer NEGİZ [Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi]-Hüseyin ÖZGÜR [Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi]
Büyükşehir Belediye Sisteminde Yaşanan Değişime Dair İzmir'de Vatandaş Algısı Araştırması
 
13.15-14.30 - VIII. Oturum
Yerel Siyaset, Tarih ve Demokrasi-2
Sezgi DURGUN [Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi]
Kentsel Bilinç için Modernize Edici Bir Unsur Olarak “Uluslararasi İzmir Fuarı''
Turgay GÜLPINAR [Arş. Gör., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü]
Kriminal Bölgeden, Toplumcu Belediyeye: Gültepe Deneyimi
Ercan UYANIK [Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi]
12 Eylül 1980 Darbesi ve İzmir Belediyesi [12 Eylül 1980-25 Mart 1984]
Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU [Doç. Dr.,Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü]
Toplumcu Belediye Yaklaşımına Katkı: Türkiye Deneyimi
 
14.45-16.00  - IX. Oturum
Yerel Siyaset, Tarih ve Demokrasi-3
Yeliz ŞANLI ATAY [Dr. Öğr. Üyesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü]
Merkez-Yerel İlişkilerinde Güncel Gelişmeler: Yerel Yönetimlerin Organları Üzerindeki Vesayet Yetkisi
Ulaş BAYRAKTAR [Dr., Bağımsız Araştırmacı]-Mehmet PENBECİOĞLU [Dr., Bağımsız Araştırmacı]
İzmir'de Yerel Demokrasiyi Filizlendirmek: Müşterekler Üzerinden Katılımcı Bir Tartışmaya Davet
Lucie DRECHSELOVA [Dr., Charles University]
Women in Contemporary Izmir politics
Evin DENİZ [Doktora Sonrası Araştırmacı, Hong Kong Şehir Üniversitesi]
Toplumsal Hareketlerden Barselona Belediyesine Uzanan Demokrasi Arayışı

16.15-17.00  - Değerlendirme Oturumu
İlhan TEKELİ [Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ, İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı]
P
S
Ç
P
C
C
P
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7


Etkinliklerinizi etkinlik@izmir.com.tr
e-posta adresimize gönderin, yayınlayalım..